• 097 858 4477 - 094 558 4477
  • duongxuanqua@gmail.com
  • Tiếng Anh

DUONG XUAN QUA MILK RICE BRINGS DELICIOUS MEALS TO EVERY ONE

Ngày đăng : 02/09/2022


Improving the value of Slot online Vietnamese rice grain by applying new post-harvesting will contribute to promoting agricultural economic development and improving the lives of farmers.

The milk rice drying technology

Before becoming an entrepreneur, Mr. Duong Xuan Qua (often called Nam Nha) was a farmer with many innovations in improving the technology of rice drying. From his hometown of Phu Tan, he moved to Binh Duc Ward (Long Xuyen City) to establish Nam Nha private enterprise, Slot gacor  which has now been upgraded to Duong Xuan Qua post-harvest technology one-member limited company. has just researched after harvest technology. In the process of drying rice, Mr. Duong Xuan Qua discovered that when he dried at low moisture content (less than 10%), the milled rice grains were opaque like milk (market called milk rice). Rice is soft and has a slightly sweet taste. Especially, even after cooling for 24 hours, the rice grains still retain the plasticity and aroma. “The most important technique in milk drying technology is to let the air compressor get up, only when the air is compressed, the drying cost will below. For ovens with incompressible, forced to dry a little and to dry out game slot the milk rice, obviously costly, ”- Mr. Duong Xuan Qua explained.

Dương Xuân Quả (Năm Nhã)

Hệ thống cánh quạt siêu tiết kiệm điện năng và lò đốt tiết kiệm nhiên liệu đốt;

Nguyên liệu đốt đa dạng như: trấu, củi trấu, củi cây, than đá, vỏ cà phê, cùi bắp;

Sấy gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, gạo không ẩm vàng, tỷ lệ tấm đạt 3-5%, tỷ lệ hạt giống nẩy mầm từ 95 -97%;​

Sấy được nhiều loại nông sản như: lúa, bắp, cà phê, cacao, ớt trái, vỏ đầu tôm, sắn, khoai mì, thảo dược...

Hỗ trợ trực tuyến

Bản đồ

  Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hỗ trợ trực tuyến