• 097 858 4477 - 094 558 4477
  • duongxuanqua@gmail.com
  • Tiếng Anh

Men Seeking to Men in the same area:

Ngày đăng : 03/07/2022


Men Seeking to Men in the same area:

Eddie Gegenheimer

Greetings My name is Eddie. I'am single twenty eight year old Bisexual out of Bremerton. I am gentle and you can friend­ly people. I'm right here in order to satisfy men 21 so you're able to cuatro .

Kenneth Kristich

Hello. My name is Kenneth. I'am unmarried sixty yr old Bisexual from Bremerton. I'm reserved and you can benevolent people. I'm here to generally meet guys twenty-five so you're able to .

Instructions Diroberto

An excellent afternoon. I'm called Manual. I'am unmarried 33 year old Bisexual of Bremerton. I'm sincere and you can inquisitive people. I am right here in order to meet gu .

Nestor Ilustre

Greetings I am Nestor. I'am single twenty two year old Bisexual away from Bremerton. I'm patient and truthful people. I'm here meet up with males 30 to help you cuatro .

Valentine Package

Ay-right up My name is Valentine. I'am single twenty eight year old Gay out-of Bremerton. I'm neat and decent person. I am here in order to satisfy males twenty-four so you can 50. I’ .

Cruz Absalom

An excellent day. I am Cruz. I'am unmarried twenty five year old Homosexual away from Bremerton. I'm simple and agree­in a position people. I'm here meet up with gu .

Taylor Nicolette

It is a delight to fulfill you. My name is Taylor. I'am single 43 yr old Bisexual out-of Bremerton. I'm care about­smaller and psychological people. I̵ .

Roosevelt Miethe

Yo! I'm called Roosevelt. I'am single thirty two year old Gay out of Bremerton. I'm polite and thinking-convinced people. I am here to fulfill males 24 in order to 42 .

Ellis Trojahn

Yo! I'm Ellis. I'am solitary twenty-four yr old Bisexual out-of Bremerton. I am comedy and you will grateful individual. I am here in order to satisfy guys 21 so you're able to 53. IR .

Claud Kindall

Yo! I am Claud. I'am solitary twenty-six yr old Bisexual away from Bremerton. I am controlled and you will intelligent person. I am here to meet up with males twenty six in order to .

Herbert Sheinfeld

Ay-right up I am Herbert. I'am unmarried 56 year old Homosexual regarding Bremerton. I am skilled and you can light person. I am right here to generally meet guys 20 so you're able to forty five. I’ .

Orval Kinsler

Hello. I'm Orval. I'am unmarried 53 year old Homosexual out-of Bremerton. I am smooth and you will caring person. I'm here meet up with boys thirty-two in order to 38. I' .

Keenan Heberling

Hello! I'm called Keenan. I'am single forty-eight year old Bisexual of Bremerton. I'm practical and you will frank individual. I'm here in order to satisfy boys 23 so you can 37. I&# .

Monte Sergi

Greetings I am Monte. I'am solitary twenty-five year-old Gay out of Bremerton. I'm personal and buddy­ly individual. I'm here meet up with males 30 so you can 47. .

Patricia Huckleby

Howdy! My name is Patricia. I'am solitary 19 yr old Bisexual regarding Bremerton. I am consent­able and flexible people. I am right here to meet up with boys 20 t .

Kyle Kaschner

Ay-right up I'm called Kyle. I'am unmarried forty something Bisexual from Bremerton. I'm obedient and you can smart person. I'm here to meet up with boys 30 so you're able to 37. IR .

Harlan Capdeville

Ay-up I'm Harlan. I'am solitary twenty two year old Gay regarding Bremerton. I'm unlock and you may booked people. I am right here to meet up with boys 23 so you can 46. I' .

Sam Zurheide

Ay-up I am Sam. I'am unmarried 62 year old Bisexual away from Bremerton. I am thankful and you can romantic people. I am here in order to meet males 27 click for info so you're able to forty five. .

Nick Mccort

Hello! My name is Nick. I'am unmarried 39 year old Homosexual off Bremerton. I'm trust­ful and you may brilliant people. I'm here to get to know people 29 to 54. I&# .

Jed Vazzano

Howdy! I am Jed. I'am unmarried 21 yr old Homosexual regarding Bremerton. I am tol­er­ant and you may reliable person. I'm here to satisfy boys 20 to 53. We .

Dương Xuân Quả (Năm Nhã)

Hệ thống cánh quạt siêu tiết kiệm điện năng và lò đốt tiết kiệm nhiên liệu đốt;

Nguyên liệu đốt đa dạng như: trấu, củi trấu, củi cây, than đá, vỏ cà phê, cùi bắp;

Sấy gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, gạo không ẩm vàng, tỷ lệ tấm đạt 3-5%, tỷ lệ hạt giống nẩy mầm từ 95 -97%;​

Sấy được nhiều loại nông sản như: lúa, bắp, cà phê, cacao, ớt trái, vỏ đầu tôm, sắn, khoai mì, thảo dược...

Hỗ trợ trực tuyến

Bản đồ

  Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hỗ trợ trực tuyến